نمایش صافی
Mehdighorbani
جویای شغل
۱ روز قبل
فارسی
۲ روز قبل
مهندس برق
۳ هفته قبل
حراست
۱۹ January, 2024
مالی اداری
۱۵ January, 2024
کارگر
۴ هفته قبل
راننده لیفتراک
۸ January, 2024
مهندس برق
۲۶ December, 2023
hossein274
جویای کار
۲۳ December, 2023
اشکان هاشم زاده
کارجو
۱۶ December, 2023
Seidaei1354
متخصص بازرگانی داخلی و خارجی. توانایی تدوین استراتژی- مدیر توسعه گرا. مدیر اجرایی با بیست سال سابقه مدیریت ارشد-توانایی کامل انجام امور اداری و حقوقی و دعاوی و نظارت بر امور مالی.
۲۳ December, 2023
Aida.njf
۰۹۳۳۴۹۸۳۸۵۴
۷ December, 2023

طرح بندی

رنگ بندی

رنگ اصلی سایت را انتخاب کنید

رنگ پس‌زمینه

پیش زمینه