متخصص بازرگانی داخلی و خارجی. توانایی تدوین استراتژی- مدیر توسعه گرا. مدیر اجرایی با بیست سال سابقه مدیریت ارشد-توانایی کامل انجام امور اداری و حقوقی و دعاوی و نظارت بر امور مالی.

نمایش صافی
هیچ شغلی یافت نشد

طرح بندی

رنگ بندی

رنگ اصلی سایت را انتخاب کنید

رنگ پس‌زمینه

پیش زمینه