مشوق،مشوق بیمه،دانش آموخته،کارآموز،کارورزی

طرح کارورزی دانش آموختگان

خلاصه دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی به شرح زیر می باشد ،کارفرمایان محترم در صورت داشتن هر گونه سوالی می توانند با کاریابی دانشمند تماس حاصل نمایند ودر صورت تمایل نیز با هماهنگی کاریابی می توانند بخشنامه را به صورت کامل از طریق ایمیل دریافت نمایند.

طرح بندی

رنگ بندی

رنگ اصلی سایت را انتخاب کنید

رنگ پس‌زمینه

پیش زمینه