انتخاب لیلا دانشمندی به عنوان رئیس هیئت مدیره و ریاست انجمن صنفی مراکز اشتغال استان تهران

در جلسه مجمع عمومی انجمن مراکز مشاوره شغلی و کاریابی استان تهران لیلا دانشمندی به عنوان رئیس هیئت مدیره و ریاست انجمن صنفی مراکز اشتغال استان تهران منصوب شد.

پنجمین دوره هیئت مدیره مراکز مشاوره شغلی و کاریابی استان تهران برگزار شد و اعضای هیئت مدیره نیز تعیین شدند.

بر این اساس با انتخاب اعضا، لیلا دانشمندی به عنوان رئیس هیئت مدیره و ریاست انجمن صنفی مراکز اشتغال استان تهران، داود عسگری، رضا جوادیان، محمد بیگدلی، مژگان احمدی خلیلی، آرمین خوشوقتی و رحمان خانی به عنوان سایر اعضا فعالیت خود را در هیئت مدیره آغاز کردند.

محمد بیگدلی به عنوان نائب رئیس و آرمین خوشوقتی به عنوان خزانه دار مراکز مشاوره شغلی و کاریابی استان تهران تعیین شدند. همچنین مژگان احمدی خلیلی، رضا جوادیان، رحمان خانی و داود عسگری به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره منصوب شدند.

در این نشست همچنین محمود ملکی نیز به عنوان دبیر انجمن صنفی مراکز اشتغال استان تهران تعیین شد.

در حال حاضر تعداد ۱۰۷ مرکز مشاوره شغلی و کاریابی در استان تهران فعالیت دارند و خدماتی مانند بیمه بیکاری، کاریابی و صدور کارت اشتغال اتباع خارجی را ارائه می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

طرح بندی

رنگ بندی

رنگ اصلی سایت را انتخاب کنید

رنگ پس‌زمینه

پیش زمینه