بیمه،بیمه بیکاری،حضور غیاب،غیبت،حضورغیاب

ضوابط حضور و غیاب بیمه بیکاری

رعایت نکات جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری الزامی بوده و در صورت عدم رعایت نکات مندرج در دستور العمل  هرگونه عواقب ناشی ازآن  به عهده مقرری بگیر بوده و اداره تعاون ،کار  و رفاه اجتماعی  و کاریابی دانشمند هیچگونه  مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت . الف-چنانچه مقرری بگیر بنا به دلایل زیر نتواند در […]

طرح بندی

رنگ بندی

رنگ اصلی سایت را انتخاب کنید

رنگ پس‌زمینه

پیش زمینه